LINK ACADEMY behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (de teksten, het beeldmateriaal en de logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van LINK ACADEMY. Informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

LINK ACADEMY behoudt zich het recht de op deze website aangeboden informatie (inclusief prijzen), met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijden te wijzigen of te verwijderen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. LINK ACADEMY adviseert daarom met regelmaat na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op via email info@linkacademy.nl
of per telefoon +31(0) 6 – 81 78 75 08.