Wie is Rosalinda Nieuwboer?

De gepassioneerde brains achter RNC Events is een sociaal ondernemer die zich onder andere richt op het bekrachtigen van vrouwelijke ondernemers in Almere. Geboren in Rotterdam, opgegroeid in Alkmaar en sinds 16 jaar woonachtig in Almere. Rosa studeerde office management en rondde de duale HBO opleiding in twee jaar af; vier dagen werken en een dag school. Ze richtte haar eigen eventbureau op: RNC Events (Rosalinda Nieuwboer Cuvalay). Als nieuwkomer in Almere mistte ze soms de authenticiteit en een ruimte waar verhalen en karakteristieke eigenschappen van de stad bijeen komen. Voor haar was dit onder andere de reden om aan deze authenticiteit van de stad te bouwen en veroverde de stad met haar unieke concept: Fempreneur in The City. Een dialoog event waar vooral power vrouwen aan het roer staan om hun verhaal te delen en starters te bekrachtigen en inspireren om ook te gaan ondernemen. Het was dus hoog tijd om een warm woord met haar uit te wisselen!

Waar staat Fempreneur In The City voor en hoe is het idee voor dit concept ontstaan?


Het idee is ooit ontstaan doordat ik in het verleden verschillende events bezocht en het concept van een soortgelijk platform mij erg aansprak. De naam vond ik direct aanspreken en een classy voorkomen hebben: ‘I like it’– en dat straalt ook van Rosa’s gezicht af! ‘’Fempreneur in The City is niet perse Women Only, maar we zetten wel enkel vrouwen in de spotlight. Reden hiervoor is dat de focus vaak al op mannen ligt, met dit platform wil ik vrouwelijke rolmodellen meer een podium geven.’’ Hierbij geeft Rosa aan dat ze de vrouwen in haar omgeving rolmodellen gunt naar wie ze kunnen opkijken. Fempreneur in the City staat voor verbinding, diversiteit en ondernemerschap en is eigenlijk ook een verkapt maatschappelijk platform waar diverse thema’s besproken worden. De verschillende gastsprekers dragen bij aan de verdieping door hun eigen subthema’s aan expertise te delen en door middel van hun eigen rugzak verbinding teweeg te brengen.

Thema’s die worden aangehaald zijn bijvoorbeeld meer diversiteit in de media (platform Meer Kleur in de Media), diverse typen ondernemers en moederschap. Naast het spreken bestaat een deel van het programma altijd uit muziek om mensen op die wijze te verbinden. Zo bood Fempreneur in the City tijdens de laatste editie een jonge vrouwenband met diverse achtergronden een kans om op te treden. Ook de diversiteit in leeftijd bracht een hele mooie dynamiek teweeg in het publiek. Een ander belangrijk component van dit event is het samenbrengen van kleine ondernemers die normaal gesproken niet makkelijk de verbinding met elkaar vinden. Netwerken combineren zorgt voor een veel groter bereik, mensen die meer met elkaar samenwerken nadat ze hebben deelgenomen aan het event is hierom ook een streven. Ben je van plan om naar de volgende editie te komen? Denk dan aan de dresscode, want die is zoals altijd: Business! – Reden hiervoor is om jezelf als ambassadeur van je (eigen) bedrijf serieus te nemen door zakelijk en verzorgd over te komen.

Wat heeft jou bewogen om als onderneemster van kleur het concept Fempreneur in The City te ontwikkelen?

‘’Ik kom uit een slag van mensen die heel eigengereid zijn. We kunnen heel goed volgen, maar het liefst leiden we’’. Ik hou van mensen en ga graag met iedereen in gesprek, daarnaast heb ik altijd de passie gehad om iets te organiseren en mensen te verbinden. Het was een vriendin die haar aanspoorde om die laatste stappen te zetten en over te gaan op het ondernemen. ‘Moederschap heeft me veranderd, in de zin van dat er meer deuren in me zijn opengegaan waarvan ik niet wist dat ze er zaten. Daarboven kwam dat ik bang was om in een comfort zone te blijven hangen en te denken – had ik maar’’. Ik zei op een gegeven moment tegen mezelf; ‘je kunt niet falen, je kunt leren van dingen die niet goed of volgens verwachting gaan.’’ In 2017 is ze RNC events opgericht en in 2018 met platform Fempreneur in the City begonnen. Een platform wat als doel heeft mensen te verbinden en het liefst verschillende typen mensen.

Hoe en waarom draagt Fempreneur in The City bij aan (culturele) diversiteit en verbondenheid in Almere?

Rosa heeft zelf een diverse achtergrond met Caribische roots en gunt mensen meer culturele diversiteit in hun leven. Zelfs in Almere wat een diverse stad is lijkt er soms nog weinig onderlinge contact te zijn met betrekking tot culturele diversiteit en verbinding. Met Fempreneur in The City probeert ze hieraan bij te dragen, dit is dan ook de positieve feedback die ze vaak van de deelnemers terugkrijgt. ‘’Ik heb altijd meegekregen dat je ondanks een andere achtergrond (sociaal of economisch) altijd van elkaar kunt leren, hiermee verbreed je je horizon op een positieve manier door een kijkje te nemen in andermans keuken’’. Naast het gegeven dat Rosa dit kijkje in andermans keuken gunt benoemt ze ook het maatschappelijk klimaat waar Nederland zich momenteel in begeeft. ‘’Er wordt tegenwoordig teveel ingespeeld op onderlinge angst, je hebt elkaar nodig en draagt bij aan hoe je met elkaar samenleeft.’’ Dit heeft een effect op de manieren waarop mensen zich steeds meer van elkaar terugtrekken. Met haar producties streeft ze daarom naar meer openheid en onderlinge begrip in de samenleving.

Wat betekent ondernemerschap voor jou?

‘’Vrijheid om onderdelen van mezelf in kwijt te kunnen die minder goed terecht kunnen in een vaste werkomgeving.’’ Naast haar ondernemerschap werkt Rosalinda nog parttime omdat ze het toch fijn vindt om een collegiale werklocatie te hebben waarbij je jezelf als ondernemer niet teveel afzondert. De mix van deeltijd ondernemen en in dienst zijn vindt ze fijn. Rosalinda daagt zichzelf hierbij graag uit om nieuwe doelen stellen om zichzelf uit te dagen, zoals een grote presentatie klus die ze onlangs in het KAF (Kunstlinie Almere Flevoland) uitvoerde. Hiermee wilt ze zichzelf uitdagen en herontdekken om constant nieuwe dingen uit te proberen om uit die veilige comfort zone te blijven, want alleen zo kun je volgens Rosa leren! ‘Hiermee wil ik de boodschap geven dat je niet alleen voor anderen relevant moet blijven, maar vooral voor jezelf’.

Wat zijn jouw ervaringen als ondernemer van kleur?

‘’Ik was al jarenlang onbewust bezig met mijn eigen proces waarmee ik niet altijd even goed op de voorgrond durfde te treden.’’ In het begin kampte Rosa vaak met een onderbewuste stem die onzeker maakte. Toen Rosa in 2017 de overstap naar het handelen en zichtbaar zijn maakte beviel het steeds beter omdat ze toen de regie over haar plannen kreeg. Rosa vertelt dat het zichtbaar zijn ook eng kan zijn omdat er geen regie meer is nadat de informatie de wereld in is gegaan. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om zichtbaar te zijn zodat mensen je als ondernemer kunnen vinden. Haar advies is om hier balans in te vinden door goed na te denken waar je ‘ja’ tegen zegt. In de voorkaders bespreekt ze daarom welke onderwerpen er worden aangehaald. Zo werk je van tevoren al een het creëren van een safe zone voor jezelf om in te kunnen bewegen. Je hoeft niet alles te delen om aan te geven dat je niet altijd aan een perfect beeld hoeft te voldoen. ‘’Probeer (online) geen perfect beeld na te jagen wat je alleen maar uitput en niet conform de waarheid is’’.

Met welke uitdagingen krijg je weleens te maken die het ondernemen lastig maken en welke adviezen geef je om deze te overwinnen?

‘’Persoonlijk vind ik het moeilijk om te gaan met de vrijheid die het ondernemen  biedt’’. Het zelfstandig inrichten en zelf werken aan het creëren van structuur kan hierbij een uitdaging zijn. Wanneer je in loondienst bent wordt je volgens Rosa al een bepaalde structuur aangereikt, wanneer je eigen baas bent moet je hier zelf aan gaan werken. Hierom is het belangrijk om jezelf goed af te kaderen, er is anders weinig focus wanneer je allerlei onderwerpen aanhaalt. Rosa geeft aan dat ze hier in het eerste jaar veel moeite mee had omdat ze dacht dag en nacht beschikbaar te moeten zijn en geen ruimte te voelen om haar eigen werktijden op te maken. Probeer hierom altijd je eigen werkschema te creëren en genoeg rust te pakken.

Een ander advies is om ook niet alles in eigen beheer te houden. Als zelfstandige doe je vaak je eigen PR, acquisitie, accounting enzovoorts. Indien er een toereikend budget is kun je sommige onderdelen beter uitbesteden om dat werk aan de professional over te laten. ‘Als jij je kunt richten waarop je je wilt richten kan het je zoveel gelukkiger maken’’! Rosa deelt dat ze in haar korte ondernemerschap onverwachts enorm veel geleerd heeft. Van online publicaties tot youtube tutorials en grafische vormgeving. Als laatste geeft Rosa jonge ondernemers mee om de eerste tijd het een en ander uit te proberen. ‘’Ik heb geleerd dat experimenteren me heeft geleerd om mezelf beter te leren kennen.’’ Probeer daarna zoveel mogelijk je focus te behouden, maar gun jezelf ook de ruimte om te blijven experimenteren. Daar heb je meer de ruimte en energie voor wanneer je jong bent. Je bent goed genoeg zoals je bent en ga jezelf niet vergelijken met anderen.

Een nieuwe uitdaging uitgaan kan heel spannend zijn voor jonge dames die nog graag in een veilige zone blijven. Wat is hetgeen jou erdoorheen sleept wanneer je toch voor een nieuwe uitdaging wilt gaan?

‘Het idee dat ik niks te verliezen heb.’ Volgens Rosa kunnen onderdelen zoals trots in de weg staan die de weg ernaartoe belemmeren. Maar wat haar er altijd doorheen heeft geholpen is dat ze veel deelt met anderen. Door je kwetsbaarheid aan anderen te tonen en meer met anderen te delen word je krachtiger. Het is niet altijd comfortabel, maar het kan je veel meer brengen door te ontdekken wat de universele overeenkomsten tussen mensen zijn. Hierdoor is het onderzoeken van verbinding tussen diverse mensen in de samenleving een rode draad in mijn leven geworden. ‘’Hierdoor bouw ik aan een sterkere stad, dat is voor mij belangrijk.’’

Wat wil je meegeven aan jonge vrouwen, die bijvoorbeeld afstuderen, en zichzelf moeten vinden om binnenkort het werkveld in te gaan?

Tegenwoordig hebben veel jonge meiden het heel erg zwaar door alle social media invloeden die een sterke invloed op ze kunnen hebben. Veel Hoger Beroeps Onderwijsinstellingen zijn vaak theoretisch van aard. Ik gun de student van nu om al veel eerder de praktijk op te zoeken om van real life werkoefeningen te proeven en het minder eng te maken dan het is. Hiermee hoop ik dat jonge meiden al veel eerder te horen krijgen: ‘jij kan dit’! Want het verschil tussen de boeken en de praktijk is groot, ik hoop dat mensen er eerder op uitgaan om die wereld te ontdekken. Vroeger miste ik in het onderwijs dat unieke individuele kwaliteiten werden gecomplimenteerd en geïmplementeerd. Eerder verbinden met de praktijk zodat ze al vroeger aan hun zelfvertrouwen kunnen werken en sterker in het werkveld kunnen staan zou hieraan kunnen bijdragen.

Wat zijn jouw dromen en ambities voor de komende tijd?

Ik hoop de man/vrouw versie van Fempreneur in The City te kunnen lanceren en jongeren meer in de spotlight te kunnen zetten. In het dagelijks leven zie ik helaas veel jongeren die niet voldoende geïnspireerd zijn. Ik geloof erin een eigen- en maatschappelijke verantwoording te hebben. ‘’Indien we signaleren dat jongeren niet voldoende in zichzelf en hun potenties geloven, is dat een verlies voor de hele maatschappij.’’ In de toekomst wilt Rosa hier meer initiatieven voor ontwikkelen. Initiatieven die geloven in jeugdige kansen voor de maatschappij, en bijdragen aan initiatieven die hier ook op lokaal niveau aandacht aan schenken. Vanuit het hart, gelooft Rosa in een collectieve verantwoordelijkheid voor elkaar om aan een betere samenleving te werken, bijvoorbeeld via een maatschappelijke stage voor jeugdigen. Verder hoopt Rosa in de toekomst te werken aan meer maatschappelijk georiënteerde events over de stad, gericht op de omgang met elkaar. Meer formats om als samenleving weer met elkaar in gesprek te gaan!

Leave a Reply