Related image

HOE TRANSFORMEER JE CREATIEVE IDEEËN NAAR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN?

 

Als eigenaar van Link Academy besloot ik in de zomer van 2019 mijn vaardigheden aan Harvard University uit te breiden! Het was een bijzondere ervaring om me in een van ‘s werelds meest gewaardeerde universiteiten te mogen begeven. Na terugkomst vroegen velen; ‘wat heb je nou eigenlijk geleerd?’ Een hele goede vraag, die moeilijk in een paar zinnen is samen te vatten. Daarom besloot ik een web artikel aan mijn ervaringen bij Harvard Business School te wijden. Lees hoe dit zich heeft vertaald naar een driedaagse ‘Creative Powerhouse’ training voor teams met diverse werkachtergronden en hoe we mogelijk meer voor elkaar kunnen betekenen.

 

Vanuit Link Academy en eerdere dienstverbanden heb ik in het bijzonder veel werkervaring opgedaan in het (HBO) onderwijs, sociaal domein en publieke sector zoals overheden en gemeentes. Hierbij signaleerde ik dat veel teams hun zorgen deelden over processen die ‘niet helemaal lekker liepen’. Om verschillende redenen wisten medewerkers niet goed hoe deze collegiale ritmiek te doorbreken. Als trainer was ik welkom vanuit de inhoud aan andere thema’s bij te dragen. Dit, in de hoop om alle andere verstoorde organisationele processen onder de betreffende medewerkers op te lossen. In de praktijk werkt dit uiteraard niet, daarom is het tijd voor een nieuw aanbod dat wel werkt!
            In de afgelopen jaren signaleerde ik diverse discrepanties tussen managers en uitvoerend personeel. Deze betroffen onder andere de omgang met maatschappelijke vraagstukken en onderlinge spanningen binnen teams. Hierbij konden beiden partijen de oorzaken van deze spanningen niet goed herleiden, benoemen of aanpakken. Vanuit mijn achtergrond als Sociaal & Cultureel Antropoloog bied ik praktische en beleidsmatige handvatten op gebieden van cliënt analyse, maatschappelijke context en aanpak op de doelgroep. Maar er was meer nodig! Een wederkerende vraag bleef: ‘hoe kan ik bijdragen aan verbetering van de werkomstandigheden binnen deze betreffende teams?’
           Zo stuitte ik op een programma dat zich verdiepte in manieren waarop creatieve werkmethodes  worden toegepast om innovatieve veranderingen binnen bestaande business modellen te doorvoeren. Het voornaamste doel is om huidige werkwijzen op een passende en uitdagende wijze te verbeteren. Nu hoor ik velen bijna denken: ‘leuk geformuleerd maar, dat kan bij ons niet, want..’’. Een bekende ‘ja, maar’ gedachtepatroon die met het aanleren van nieuwe creatieve competenties op constructieve wijze wordt aangepakt. De modellen die ten grondslag van deze change management liggen betreffen ‘Creative Problem Solving’ (CPS) en Design Thinking (DT). De driedaagse Creative Powerhouse training biedt een selectie aansluitende creatieve tools die werken aan organisationele verandervragen. Het uiteindelijke doel is om deze richting nieuwe werkmodellen te convergeren die prangende problemen binnen de organisatie oplossen. En geloof me, het werkt!

 

Creative Powerhouse

Afbeeldingsresultaat voor creative thinking

Dag 1: ‘’Leiderschap is de capaciteit om visie naar realiteit te vertalen’’ – Warren G. Bennis

Om tot een dimensie van creatieve verandermanagement te komen gebruik ik  diverse technieken om te divergeren; oftewel ‘out-of-the-box brainstorm’ denken. Tijdens de eerste trainingsdag wordt gewerkt aan distantiëring van de bekende paden om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Aan Harvard leerde ik diverse technieken om het divergerend denken onder deelnemers te versterken. Gebruik van deze instrumenten is gericht op het opsporen van denkpatronen die het vinden van innovatieve oplossingen kunnen blokkeren. Door deze te doorbreken maakt men ruimte voor nieuwe invalshoeken die organisationele vraagstukken kunnen oplossen.
Het inzetten van divergente technieken leidt tot nieuwe ideeën, en niet geheel onbelangrijk, meer plezier! Het doel van de eerste trainingsdag is het opsporen van bestaande denkattitudes- en processen én het doorbreken hiervan om tot nieuwe denkrichtingen te komen. Vaak vinden mensen het lastig hiertoe te komen. Logisch, want het maken van nieuwe verbindingen in onze hersenen gaat niet vanzelf en kan soms veel moeite kosten. Het bewust inzetten van creatieve denktechnieken kan hierbij helpen.  

 

     

 

Dag 2: ‘’Don’t take your creative ideas into your grave, die empty.’’ – Tod Henry

Gedurende de tweede trainingsdag wordt theorie rondom Creative Problem Solving en Design Thinking modellen nader toegepast en gaan we van het divergent denken over op het convergeren van ideeën. Oftewel het selecteren van de beste ideeën om deze tot een sterk prototype te bouwen. Het voornaamste doel is om deelnemers te bekrachtigen en hen stapsgewijs naar de implementatiefase te begeleiden. Uit onderzoek is gebleken dat het creatief oplossen van problematieken een universeel proces is die om discrete stappen vraagt, en elke stap vereist unieke mentale vaardigheden.
Het is een bekend fenomeen dat onze individuele voorkeuren geregeld als de probleemoplossende norm worden ingezet en anderen ‘het verkeerd doen, omdat wij gelijk hebben’. Gedurende de tweede dag wordt gewerkt aan het ombuigen van dergelijke denkprocessen. Dit, met als doel om deze diverse denk- en werkwijzen in te zetten om aan een sterker en beter team te werken. Conflicten binnen teams zijn hierbij niet ongewoon. Middels bewustwording over onze cognitieve voorkeuren kunnen teams hun resultaten verbeteren en creatieve krachthuizen worden. Door het inzetten van Design Thinking of Creative Problem Solving modellen worden de bovenbeschreven processen naar een nieuw, constructief werkmodel gebogen die heeft bewezen teamprocessen zichtbaar te verbeteren.